Nederlands op het werk

Beter Nederlands begrijpen en spreken? Succesvol communiceren? Doelgericht schrijven in helder Nederlands? Wat je niet kunt, kun je leren. Dit staat los van moedertaal of opleidingsniveau.

Voor wie?

Soms kan de communicatie op de werkvloer beter. Doordat het Nederlands van de medewerker(s) onvoldoende is. Of doordat medewerkers elkaar niet goed begrijpen, terwijl ze het Nederlands wel goed beheersen.

Taalpartners verzorgt trainingen Nederlands en communicatie. Voor Nederlandstaligen en voor anderstaligen. Op alle niveaus. Voor laag- en hoogopgeleide medewerkers. Van beginner tot vergevorderde. Ook voor laaggeletterde medewerkers.

Iedere training is gericht op het verbeteren van de prestaties en de sfeer op het werk. De opdrachtgever bepaalt de norm. En waar het aan mankeert. Als daar advies bij nodig is, geven we dat graag. Medewerkers kunnen ook een cursus met open inschrijving volgen op een van onze locaties.

Coaching

Is het niet alleen 'gebrek aan kennis' wat er speelt? Zit er ook een stukje 'niet durven doen' bij? Of lukt het niet om in praktijk toe te passen wat in theorie best lekker gaat? Dan is coaching een goed idee. Een coach steunt of is een stok achter de deur. Een coach maakt de stap van theorie naar praktijk kleiner.

Een coach van Taalpartners is ook taaltrainer. En leert niet alleen 'hoe het moet', maar helpt ook om het geleerde toe te passen. En stimuleert. En dat levert resultaten op.

Training, workshop of coaching? Doen!

Welke vorm je ook kiest, een workshop van een dag, een training van meer bijeenkomsten, of een coachingstraject: elk traject is gericht op doen. De deelnemer ervaart, oefent en evalueert. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De taal op de werkvloer is uitgangspunt van elke training. De dagelijkse praktijk is de basis van het lesmateriaal. Wat deelnemers leren, kunnen ze direct toepassen in hun werk.

Toetsen

Ook toetst Taalpartners de taalvaardigheid van medewerkers of werkzoekenden. Bijvoorbeeld de taaltoets 1F voor de taaleis van de Participatiewet of taaltoetsen op 3F voor de taaleis voor pedagogische medewerkers in de kinderopvang (VVE). We ontwikkelen ook toetsing van taalvaardigheid op maat (voor lezen, luisteren, schrijven, spreken of grammatica en spelling).

Contact verzoek

You can also send us an email at

info@taalpartners.nl