Spelling en grammatica

Schrijf je nou gefaxt of gefaxed? En is het ‘ertegen aanlopen’ of ‘er tegenaan lopen’ of ... ? Wat je lang geleden hebt geleerd, is misschien weggezakt. En de spellingcontrole geeft niet altijd het juiste antwoord.

De puntjes op de i

In een training kun je je kennis van de spelling (en grammatica) opfrissen. Hoofdlettergebruik, de spelling van (Engelse) werkwoorden, samenstellingen. Maar ook interpunctie en bijvoorbeeld het gebruik van ‘hen’ en ‘hun’.

Training of workshop

Taalpartners biedt een training spelling en grammatica op de werkvloer of op een van onze locaties. De training is maatwerk. De medewerkers en de doelen van de organisatie staan centraal. Het kan een training zijn van een aantal bijeenkomsten, maar ook een workshop van een (halve) dag. Net wat er nodig is. Want deelnemers weten, hoeft niet aan bod te komen.

Deze training kan natuurlijk prima deel uitmaken van een schrijftraining.