Nederlands als tweede taal (NT2)

Nederlands spreken, begrijpen, schrijven en lezen? Een accent wegwerken? Of het taalgebruik perfectioneren?

Taalpartners traint anderstaligen in alle functies en alle vaardigheden.

Heb je een medewerker die de Nederlandse taal niet voldoende beheerst? Volgens jou? Volgens de cliënten? Of volgens zichzelf? Of heb je een medewerker die kwaliteiten heeft, maar net wat ‘taal te kort komt’ voor promotie? Zowel een beginner als een vergevorderde kan zichzelf verbeteren in een training op maat.

Beter Nederlands, betere resultaten

Een grotere woordenschat, een betere uitspraak en correcte zinnen. Beter Nederlands leidt tot meer zelfvertrouwen, een verbetering van de communicatie en betere prestaties. En dat is winst. Voor de medewerker zelf, maar ook voor de collega’s op het werk.

Beter Nederlands, volwaardig meedoen!

Door een goede taalbeheersing voelt je medewerker dat hij gelijkwaardig is aan zijn collega’s. Hij doet niet langer voor hen onder. En hoeft geen taken door te schuiven omdat hij de taal niet goed kan lezen, schrijven of spreken. Collega’s hoeven geen taken over te nemen.

Training Nederlands - NT2

Taalpartners biedt een training Nederlands op de werkvloer of bij ons in huis. In een groepsles of een-op-een, maar altijd maatwerk en gericht op de (toekomstige) functie en de werkplek van de medewerkers. Zij kunnen ook een cursus met open inschrijving volgen op een van onze locaties.

Voorbeelden van onderwerpen in een training NT2:

Neem contact op voor de mogelijkheden.