Nederlands voor VVE en IKK

Voor medewerkers in de kinderopvang die hun
Nederlands op niveau 3F moeten krijgen, of
moeten bewijzen dat het al op niveau is, verzorgt
Taalpartners trainingen en toetsing.
12 lessen van 2 uur of 10 lessen van 2,5 uur

Nederlands voor VVE en IKK

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) stelt eisen aan het taalniveau van medewerkers in de kinderopvang. Hun mondelinge vaardigheden (spreken, gesprekken en luisteren) moeten op niveau 3F zijn. Deze taaleis geldt vanaf 1 januari 2023.

Medewerkers in de voorschoolse educatie (vve) moeten niet alleen de mondelinge vaardigheden op 3F beheersen, maar ook leesvaardigheid. Die eis geldt nu al.

Je kunt taalniveau 3F bewijzen met

Taalpartners helpt pm’ers of docenten op 0-groepen om hun Nederlands op het vereiste niveau te krijgen of om te bewijzen dat het al op niveau is. We verzorgen toetsen en maatwerktrainingen.

Niveaubepaling/ 0-meting

Medewerker(s) maken de instellingsonafhankelijke TOA-toetsen van bureau ICE. Alle toetsen zijn goedgekeurd door de inspectie. Digitale toetsen kunnen eventueel op het werk worden afgenomen. Mondelinge toetsen worden (altijd onder toezicht) op onze locatie afgenomen. Zijn er meerdere deelnemers binnen 1 organisatie die we moeten toetsen? Dan kunnen we de mondelinge toetsen ook op hun werkplek afnemen.

Prijzen van toetsen (per toetsafname)
Gesprekken 100 euro
Spreken 75 euro
Luisteren 40 euro
Lezen 40 euro

Slaagt een medewerker voor de toetsen? Dan krijgt hij/zij een bewijs van het taalniveau en houdt het traject hier op. Anders is bijscholing een mogelijkheid.

Modulaire scholing en hertoetsing

Taalpartners verzorgt voor pm’ers en voor docenten op een 0-groep die nog niet aan de niveaueis voldoen, trainingen in de vaardigheden lezen, luisteren, praten (spreken en gesprekken). De lessen zijn mogelijk als in-companytraining op het werk, maar ook via openinschrijving; zowel ‘live’ als op afstand (via Zoom of Teams).

Ook zijn er trainingen schrijven en taalverzorging, voor wie in de vve werkt en in die vaardigheden 2f moet laten zien. Dat hoeft niet iedereen, want er zijn verschillen per gemeente.

De lessen zijn zo veel mogelijk gericht op de werkpraktijk. Het doel van de lessen is echter om medewerkers goed voor te bereiden op de niveautoetsen. Niet iedere oefening en niet alle onderwerpen uit de training sluiten daarom naadloos aan op het werk, want op taalniveau 3f moet je ook buiten je beroepssfeer en interesseveld taalhandelingen kunnen verrichten.

Het lesmateriaal, de lesinvulling en de eindtoetsen zijn gebaseerd op de taalhandelingen beschreven in de referentieniveaus 2f, 3f en 4f van de commissie Meijerink.

Het lesmateriaal is speciaal ontwikkeld door Taalpartners voor bijscholing Nederlands voor pedagogisch medewerkers en docenten in 0-groepen. Taalpartners trainde en toetste al veel pm’ers en docenten. We namen al duizenden toetsen af en de slagingspercentages na onze trainingen liggen boven de 80%.

Bel ons of stuur een e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Medewerkers kunnen ook een cursus met open inschrijving volgen op een van onze locaties.