Nederlands voor VVE en IKK

Breng je Nederlands op 3F voor
de taaleis in de kinderopvang.

Programma

De lessen zijn zo veel mogelijk gericht op de werkpraktijk. Het doel van de lessen is om je goed voor te bereiden op de niveautoetsen. Niet iedere oefening en niet alle onderwerpen uit de training sluiten daarom naadloos aan op het werk, want op taalniveau 3f moet je ook buiten je beroepssfeer en interesseveld taalhandelingen kunnen verrichten.

Het lesmateriaal, de lesinvulling en de eindtoetsen zijn gebaseerd op de taalhandelingen beschreven in de referentieniveaus 2f, 3f en 4f van de commissie Meijerink. 

Resultaat

Taalpartners trainde en toetste al veel pm’ers en docenten. We namen al duizenden toetsen af en de slagingspercentages na onze trainingen liggen boven de 80%. Je hebt dus een goede kans van slagen!

Voor wie

Voor medewerkers in de kinderopvang die te maken hebben met de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) die eisen stelt aan het taalniveau van medewerkers.

Het lesmateriaal is speciaal ontwikkeld door Taalpartners voor bijscholing Nederlands voor pedagogisch medewerkers en docenten in 0-groepen. 

Spreken en gesprekken 3F online
15 lessen op dinsdagavond van 20 tot 21.30 uur
Startdata: 15/03/22 en 12/04/22


Spreken en gesprekken 3F online
10 lessen op woensdagavond van 19 tot 21.30 uur
Startdata: 16/03/22 en 13/04/22


Luisteren 3F online
15 lessen op woensdagavond van 20 tot 21.30 uur
Startdata: 16/03/22 en 13/04/22


Lezen 3F online
15 lessen op maandagavond van 20 tot 21.30 uur
Startdata: 14/03/22 en 11/04/22


Cursus van 15 lessen van 1,5 uur: 382,50 euro

Cursus van 10 lessen van 2,5 uur: 425 euro

Reader (per vaardigheid): 25 euro

Je kunt je hier aanmelden. Vermeld bij je aanmelding welke cursus je wilt volgen (en bij spreken en gesprekken of je de cursus van 15 lessen of die van 10 lessen wilt volgen).