Nederlands voor VVE en IKK

Breng je Nederlands op 3F voor
de taaleis in de kinderopvang.

Programma

De lessen zijn zo veel mogelijk gericht op de werkpraktijk. Het doel van de lessen is om je goed voor te bereiden op de niveautoetsen. Niet iedere oefening en niet alle onderwerpen uit de training sluiten daarom naadloos aan op het werk, want op taalniveau 3f moet je ook buiten je beroepssfeer en interesseveld taalhandelingen kunnen verrichten.

Het lesmateriaal, de lesinvulling en de eindtoetsen zijn gebaseerd op de taalhandelingen beschreven in de referentieniveaus 2f, 3f en 4f van de commissie Meijerink. 

Resultaat

Taalpartners trainde en toetste al veel pm’ers en docenten. We namen al duizenden toetsen af en de slagingspercentages na onze trainingen liggen boven de 80%. Je hebt dus een goede kans van slagen!

Voor wie

Voor medewerkers in de kinderopvang die te maken hebben met de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) die eisen stelt aan het taalniveau van medewerkers.

Het lesmateriaal is speciaal ontwikkeld door Taalpartners voor bijscholing Nederlands voor pedagogisch medewerkers en docenten in 0-groepen. 

Regelmatig starten er nieuwe online trainingen naar 3F, zowel spreken en gesprekken als lezen en luisteren. De lessen zijn een keer per week in de avond. De training bestaat uit 24 uur les.


trainingskosten: 396 euro

Reader (per vaardigheid): 30 euro

Je kunt je hier aanmelden. Vermeld bij je aanmelding welke cursus je wilt volgen.