Alfabetisering

1 op de 10 werknemers leest en schrijft moeizaam. En begrijpt (veiligheids)instructies, roosters, werkbriefjes, formulieren en folders slecht. 

Verborgen analfabetisme ?

Een werknemer die moeite heeft met lezen en schrijven, vraagt uit schaamte niet snel om hulp. Hij verbergt vaak dat hij onvoldoende kan lezen of schijven. ‘Ik heb mijn bril niet bij me’, ‘Ik lees het thuis wel even rustig na’, ‘Vanavond vul ik het formulier in, je krijgt het morgen van me’. Het zijn veelgehoorde opmerkingen die erop kunnen wijzen dat iemand niet goed leest of schrijft.

Voor wie?

Taalpartners traint medewerkers die Nederlands spreken en begrijpen, maar nooit (goed) hebben leren lezen en schrijven. Voor medewerkers, die ook (beter) Nederlands moeten leren spreken en begrijpen, heeft Taalpartners de training Nederlands als tweede taal (Nt2).

Scholing: de moeite waard

Een investering in scholing is snel terugverdiend. De werkplek is veiliger wanneer iedereen goed Nederlands leest en schrijft. En een hoger taalniveau maakt medewerkers zelfstandiger, gemotiveerder en productiever.

Taalpartners biedt een training ‘lezen en schrijven’ op maat.

De ene werkplek is de andere niet. Daarom is de training afgestemd op:

Zie voor meer informatie over laaggeletterdheid: www.lezenenschrijven.nl.